☆ •• هرچی ارزوی خـــوبه مال تــــو☆ ••

یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم چه تو باشی چه نباشی “نگهش میدارم”

تقدیم به توووو
حس همیشه داشتنت , نه عشق و دلبستگی 

نه قصه گسسته نه حـــــــــــــــــــرف پیوستگی 

                                                                 عادت,عشق,عاطفه هر چی لغت تو عالمه 

                                                                  برای حس من تو یه اسم گنگ و مبهمـــــه

تو این روزای بی کسی اگه به داد من نرسی 

یه روز میای که دیر شده نمونده ازمن نفسی

                                                                خواستن تو برای من فراتر از روح و تـن 

                                                                راز همیشگی شدن همیشه از تو گفتن 

اگه تو مهلتم بدی مهلت مرگ و نــمی خوام 

با تو به قصه می رسم همراه لحظه ها میام 

                                                          همینه عاشق کلام از تو گفتن معنی نــــاب 

                                                          هیچ عاشقی,عاشقی را یاد نگرفته از کتاب 


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:28 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

یادگاری

 

 

رو ساحـِل سُرخ دِلـِت اسم کـَسـﮯ رو حَـک نَکن                                                                      

                                                بـﮧ اینکـﮧ مـَن دوسـِت دارم حـَتی یه ذره شَــک نـَکن

بـِزار بهت گـُفتـﮧ باشـَم که ماجراے مــا و عـِشق                                                                     

                                               تــَقصیرِ چــِشماے تو بود ‌‌‌، وَگـَرنـَﮧ ما کُجــا و عـِشق ؟

ســَرم تو لاکــِ خوَدم و دِلـَم یـﮧ جو هـَـوس نداشت                                                                   

                                                بـَس کـِﮧ یـِﮧ عـُمر آزِگار کارے به کار کـَـس نداشت

تا اینکـﮧ پــِیدا شـُدے و گــُفتـﮯ ازاین چــِشمـاے خیس                                                                 

                                                       تو دفـَتــَر تــَرانـِﮧ هات یـﮧ قــَطره بــارون بنویس

عــِشقمو دَستِ کَم نــَگیر دُرُستـﮧ مَجــنون نِمیشــَم                                                                    

                                                    وَقتـﮯ کـﮧ گــِریـﮧ مـﮯ کُنـﮯ حَریفِ بــارون نِمیشم

رو ساحِل سُرخ دِلِت اسم کَسـﮯ رو حـَـک نَکن                                                                  

                                              بـﮧ اینکـﮧ مَن دوسِت دارم حَتی یـِﮧ ذَرِه شـَـک نــَکن

هَنوز یـﮧ قـَطره اَشکـِتو  بـﮧ صَد تا دَریــا نِمـﮯ دَم                                                                  

                                                     یـﮧ لَحظِـﮧ با تو بودَنو  بـﮧ عُمرِ دُنیــا نِمـﮯ دم

هَمین روزا بــِخاطِرت بـﮧ سیمِ آخـَـر مـﮯ زَنَم                                                                       

                                                   قِصِـﮧ عاشِقیمونو تو شــَهرِمون جــار مـﮯ زنم


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:13 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

ناگفته هایم...!!
ناگفته هایم زیاد است
ازمن می خواهی برایت همه را بگویم
اما…اشتیاقت همان چند دقیقه است
حرفها بوی اندوه دارد
به کلام دوم نرسیده خسته می شوی و می روی
مثل همه
و من می مانم

و...

تنهایی
نامهربانی
بی همزبانی
راستی تو حرفهایت را برای که می زنی؟
 

برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:16 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

تنهایی
تنهایی بد است ،

اما بد تر از آن اینست که بخواهی

تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی

آدم هایی که بود و نبودشان

به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد...


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 17:14 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

دفترعشق

 

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....
.


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:51 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

ســــال ها از پی هم می آیند و می روند

و خاطراتـــــــ کمرنگ و مه آلود می شوند

اما بـــهـــــــــار

تصویر امیــــــد دوباره دیدن تـــــــو را

رنگــــــــ آمیزی می کنــــد


 نقاش نیستم ولی

تمام لحظه های بی تو بودن را

درد می کشم

برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 11:17 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

قلم

یه صفحه سفید، به همراه یک قلم

این بار حرف ،حرف نگفته ست

یک حرف تازه

نه از تو ...

هی فکر می کنم

هی با قلم به کاغذ سیخ می زنم

اما

دیگر تمام صفحه ها معتاد نامت اند

انگار این قلم

جز با حضور نام تو فرمان نمی بردبرچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 10:59 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

چشمانم عرق میکند

اشکهای من از غصه نیست، 

فقط..... چشمهای من خجالتیست..... 

چشمانم به وقت دیدنت ” عرق ” میکند! 

اما… تو این را باور نکن… غصه از اشکهای من میبارد…! برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:18 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات باشه، قبول. 

لااقل این نکته را بدان: 

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید دلم بود نامهربان 


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:14 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

لعنت

می مانم ... 

می روی ... 

لعنت به این افعال ! 

كه ماندن را برای من صرف كرد و رفتن را برای تو !!!
برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:12 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

حرمت

   sms-jok.royablog.com شعرو متن عاشقانه

ه حرمت آن شاخه ی گل سرخ که لای دفتر شعرم نشکفته خشکید !
به حرمت اشک ها و گریه های سوزناکم. نه تو حتی به التماس هایم هم اعتنا نکردی !
میبنی قصه به پایان رسیده است و من همچنان در خیال چشمان زیبای تو ام که ساده فریبم داد!
قصه به آخر رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم !


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:55 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

   sms-jok.royablog.com شعرو متن عاشقانه


اگه نیایی
می دونم آسمون رنگ چشای تو داره
می دونی شب مهتابی پیش تو کم می یاره
می دونم مرغهای ساحل واسه تو دم میزنن
می دونی شن های ساحل واسه تو جون میبازن
می دونم اگه بری همه اونا دق می کنن
می دونی بدون تو یه کنج غربت میمیرم
می دونم با رفتنت آرزوهام سراب میشه
می دونی اگه نیای بدون تو چه ها میشه
می دونم اگه بخوای می تونی باز تو بیای
تو بیای پا بزاری بازم روی دوتا چشام


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:38 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

هرنگاه ..........

   sms-jok.royablog.com شعرو متن عاشقانه

هر صدا و هر سکوتی،اونو یاد من میاره
میشکنه بغض ترانه،غم رو گونه هام میباره
از همون نگاه اول،آرزوی آخرم شد
حس خوب داشتن اون،عاشقونه باورم شد
دلمو از قلم انداخت،اونکه صاحب دلم بود
منو دوس داشت ولی انگار،اندازش یه ذره کم بود
از همون نگاه اول،آرزوی آخرم شد
حس خوب داشتن اون،عاشقونه باورم شد


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 18:14 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]

چه زیباست بخاطر تو زیستن ...چه زیباست بخاطر تو زیستن ...

و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !

و چه تلخ و غم انگیز است دور از تو بودن و برای تو گریستن ... !
ای کاش می دانستی بدون تو مرگ گواراترین زندگیست ... !

بدون تو و به دور از دستهای مهربانت زندگی چه تلخ و ناشکیباست ... !

چه زیباست بخاطر تو زیستن ...

ثانیه ها را با تو نفس کشیدن ... زندگی را برای تو خواستن ... !

چه زیباست عاشقانه ها را برای تو سرودن ... !

بدون تو چه محال و نا ممکن است زندگی... !

چه زیباست بیقراری برای لحظه ی آمدن و بوئیدنت ... !

برای با تو بودن و با تو ماندن ... برای با هم یکی شدن ... !

کاش به باور این همه صداقت و یکرنگی می رسیدی !

ای کاش می دانستی مرز خواستن کجاست ...!!!!

و ای کاش می دیدی قلبی را که فقط برای تو می تپد ... !

برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 16:52 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]
از یک عاشق شکست خورده پرسیدم:

از یک عاشق شکست خورده پرسیدم:
بزرگ ترین اشتباه؟ گفت عاشق شدن
گفتم بزرگ ترین شکست؟ گفت شکست عشق
گفتم بزرگترین درد؟ گفت از چشم معشوق افتادن
گفتم بزرگترین غصه؟ گفت یک روز چشم های معشوق رو ندیدن
گفتم بزرگترین ماتم؟ گفت در عزای معشوق نشستن
گفتم قشنگ ترین عشق؟ گفت شیرین و فرهاد
گفتم زیبا ترین لحظه؟ گفت در کنار معشوق بودن
گفتم بزرگترین رویا؟ گفت به معشوق رسیدن
پرسیدم بزرگترین ارزوت؟ اشک تو چشماش حلقه زدو با نگاهی سرد گفت:

***(( مرگ))***


برچسب‌ها: حرفای عاشقانه

[ جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 10:48 ] [ مبیناجعفری ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،